Bath, Roman Baths, cz.2

Rzymska mozaika z konikami morskimi. Brązowa głowa bogini Minerwy z dawnej świątyni. W czasach rzymskich tylko kapłan mógł na nią spoglądac. Gorąca woda zasilająca łaźnie w tym miejscu ma temperaturę 46C. Nieprzerwanie wypływa tu od 2000 lat. W lewym rogu fragment systemu ołowianych rur rozprowadzających gorąca wodę po budowli. Wtedy jeszcze świadomośc zgubnego wpływu ołowiu …

Continue reading ‘Bath, Roman Baths, cz.2’ »

Bath, Roman Baths, cz.1

Roman Baths, główny zabytek Bath. W miejscu jedynych w Wielkiej Brytanii gorących źródeł wód mineralnych 2000 lat temu Celtowie i Rzymianie wybudowali łaźnie miejskie. Fundamenty tej budowli znajdują się poniżej poziomu gruntu. To powyżej to przebudowy i odbudowy z 18/19 w. Statuy rzymskich włodarzy na tarasie. Częśc muzealna. Głowa Gordona. Fronton rzymskiej świątyni. Najstarsze elementy …

Continue reading ‘Bath, Roman Baths, cz.1’ »