Pińsk, Bazylika katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Tu z kamienskich Szyrminey łu grób Kqłarzyny Tu wziemi Ziemskiey Pinskiey z curkami y Syny. Pisarzowey Modlciesie. taksie wiernym Godzi. Ostatny kres kazdemu napamienc przywodzi Ymarła Roku. 1733. Miesiqca Panuccry. 7 Dnia. V:M:S:L:O: C:honorem. tablica upamiętniająca poległych i zamordowanych w latach 1919-1939 marynarzy Flotylli Pińskiej tablica upamiętniająca 49 księży diecezji pińskiej zamordowanych przez hitlerowców w …

Continue reading ‘Pińsk, Bazylika katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny’ »