Pińsk, Poleski Uniwersytet Państwowy

Dziwne, barierki uliczne wcale nie muszą być oczojebne. Napis głosi „Technikum hydro-melioracyjne”. Obecnie Pińskie państwowe technikum rolniczo-techniczne imienia A.E. Kleszczowa. Aleksiej Jefimowicz Kleszczow – bohater Związku Radzieckiego, sekretarz pińskiego komitetu Komunistycznej Partii Białorusi, partyzant, odznaczony trzema Orderami Lenia, orderem Czerwonego Sztandaru, orderem Wojny Ojczyźnianej pierwszego stopnia i medalami partyzanckimi. Polessky State University, Poleski Uniwersytet Państwowy, …

Continue reading ‘Pińsk, Poleski Uniwersytet Państwowy’ »

Pińsk, Pałac Butrymowiczów

Pałac Butrymowiczów w Pińsku. Na miano stolicy Polesia Pińsk zasłużył w wyniku podjętej w drugiej połowie XVIII w. budowy ważnych poleskich dróg wodnych: Kanału Ogińskiego (1767-1783), łączącego Jasiołdę ze Szczarą, a więc dorzecze Prypeci z dorzeczem Niemna oraz Kanału Królewskiego (1775-1783), łączącego z kolei Prypeć z Bugiem, czyli z dorzeczem Wisły. Oba szlaki wodne, otwierające …

Continue reading ‘Pińsk, Pałac Butrymowiczów’ »

Pińsk, ulice cz.1

łapiąc ostatnie promienie słońca na matrycę – ulice Pińska Blok z napisem 2015. Na dole to biblioteka dawny konsystorz i świątynia Zmartwychwstania Pańskiego, przejęta przez cerkiew prawosławną .. jak makieta do filmu Piński państwowy koledż plastyczny. A na nim tablica w j. białoruskim „W tym budynku w latach 1939-41 w pińskim abkomie KPB (komunistycznej partii …

Continue reading ‘Pińsk, ulice cz.1’ »

Pińsk, Plac Lenina

Najbardziej znany budynek Pińska, czyli dawne Kolegium jezuitów powstałe w 1651-75. Kolegium tworzyło kompleks z kościołem pobudowanym w latach 1636-47, wysadzonym przez władze sowieckie w 1954 roku. Kolegium stoi przy placu Lenia. Właśnie odbywała się na nim jakaś impreza. Łagodnie mówiąc koncert nie porywał. Zakończył się punktualnie, z tego co pamiętam o 21 i wszyscy …

Continue reading ‘Pińsk, Plac Lenina’ »