Pińsk, Bazylika katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Tu z kamienskich Szyrminey łu grób Kqłarzyny
Tu wziemi Ziemskiey Pinskiey z curkami y Syny.
Pisarzowey Modlciesie. taksie wiernym Godzi.
Ostatny kres kazdemu napamienc przywodzi

Ymarła Roku. 1733. Miesiqca Panuccry. 7 Dnia.
V:M:S:L:O: C:honorem.

tablica upamiętniająca poległych i zamordowanych w latach 1919-1939 marynarzy Flotylli Pińskiej

tablica upamiętniająca 49 księży diecezji pińskiej zamordowanych przez hitlerowców w latach 1941-45.

tablica ku czci 30 zakładników z Pińska rozstrzelanych w Janowie Poleskim w styczniu 1943 w odwecie za akcję AK na pińskie więzienie