Pińsk, Bazylika katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Tu z kamienskich Szyrminey łu grób Kqłarzyny Tu wziemi Ziemskiey Pinskiey z curkami y Syny. Pisarzowey Modlciesie. taksie wiernym Godzi. Ostatny kres kazdemu napamienc przywodzi Ymarła Roku. 1733. Miesiqca Panuccry. 7 Dnia. V:M:S:L:O: C:honorem. tablica upamiętniająca poległych i zamordowanych w latach 1919-1939 marynarzy Flotylli Pińskiej tablica upamiętniająca 49 księży diecezji pińskiej zamordowanych przez hitlerowców w …

Continue reading ‘Pińsk, Bazylika katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny’ »

Pińsk, Wiera Charużaja

Droga do Pińska średniej jakości i się dłuży. Nadal trudno jest mi przyzwyczaić się do białoruskich pustkowi. Pińsk, nieformalna stolica Polesia. Ponad tysiąc lat historii (pierwsza wzmianka z 1095 roku), jedno z najstarszych miast Białorusi. W 1581 r. Stefan Batory nadał miastu prawo magdeburskie oraz herb. W Pińsku urodził się biskup, historyk i poeta Adam …

Continue reading ‘Pińsk, Wiera Charużaja’ »

Iwano-Frankivsk, Plac Mickiewicza

Dawny gmach towarzystwa gimnastycznego „Sokół” Gmach Rady Powiatowej w Stanisławowie. Mickiewicz w na Placu Mickiewicza Plac Mickiewicza Z lewej dawny teatr imienia Moniuszki w Stanisławowie Synagoga postępowa w Stanisławowie Dawny kościół ormiański, obecnie sobór Opieki Matki Bożej Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego W kościele znajdował się otoczony kultem obrazem MB Łaskawej – kopia Madonny Częstochowskiej; na obrazie …

Continue reading ‘Iwano-Frankivsk, Plac Mickiewicza’ »