Bath, Roman Baths, cz.1

Roman Baths, główny zabytek Bath.
W miejscu jedynych w Wielkiej Brytanii gorących źródeł wód mineralnych 2000 lat temu Celtowie i Rzymianie wybudowali łaźnie miejskie.
Fundamenty tej budowli znajdują się poniżej poziomu gruntu. To powyżej to przebudowy i odbudowy z 18/19 w.

Statuy rzymskich włodarzy na tarasie.

Częśc muzealna. Głowa Gordona. Fronton rzymskiej świątyni.

Najstarsze elementy łaźni

Dodaj komentarz